Danh mục:

Mô tả

GHẾ TIỆC& HỘI NGHỊ
Size: 445mm x 490mm x 2100mm