Mô tả

Phụ kiện thùng rác

Bin Liners Type A
size: 40x40cm for 3-6L
Bin Liners Type B
size: 40x50cm for 7-10L
Bin Liners Type C
size: 45x55cm for 12-15L
Bin Liners Type D
size: 55x65cm for 18-28L
Bin Liners Type E
size: 65x85cm for 30-40L
Bin Liners Type E
size: 71x95cm for 50-60L