Menu

Khay Nướng – 114.04

[magnifier_map]

Khay Nướng – 114.04

Mã: 114.04 Danh mục:

Khay Nướng 

REF cm H cm Lts U
114.04 40 x 30 6,5 1
114.045 45 x 32 6,5 1
114.05 50 x 35 7 1
114.06 60 x 40 9 1
114.07 70 x 45 10 1