Menu

(03)S.S. Nồi nấu nướng

Nồi nấu nướng
Kích thước: Φ300 x 200
Độ dày cơ thể: 0.8mm
Nhôm Độ dày: 4mm