Menu

(03)S.S. Chảo chiên

[magnifier_map]

Chảo chiên
Kích thước: Φ120 × H75
Độ dày cơ thể: 0.8mm
Nhôm Độ dày: 3mm