Menu

Chảo xào sâu lòng MULTI-PLY 2394

[magnifier_map]

Chảo xào sâu lòng MULTI-PLY 2394

Mã: 2394 Danh mục:

Chảo xào sâu lòng MULTI-PLY

REF Ø cm H cm Lts U
239.436 36 10 6 1