Menu

Chảo xào sâu lòng MULTI-PLY 2391

[magnifier_map]

Chảo xào sâu lòng MULTI-PLY 2391

Mã: 2391 Danh mục:

Chảo xào sâu lòng MULTI-PLY

REF Ø cm H cm Lts U
239.136 36 9 5,5 1