Menu

Chảo xào sâu lòng có tay cầm

[magnifier_map]

Chảo xào sâu lòng có tay cầm

Mã: 101463-1 Danh mục:

Chảo xào sâu lòng có tay cầm

Specification Body Thickness Material
Φ300×90 2.5mm 304/AL/430
Φ320×91 2.5mm 304/AL/431