Menu

Chảo xào sâu lòng có tay cầm

[magnifier_map]

Chảo xào sâu lòng có tay cầm

Mã: 101465 Danh mục:

Chảo xào sâu lòng có tay cầm

Specification Body Thickness Material
Φ360×H100 2.5mm 304/AL/430
Φ400×H110 2.5mm 304/AL/431