Menu

Chảo xào sâu lòng 1351

[magnifier_map]

Thép tấm
1351 “LYONNAISE” Thép không gỉ 1,5 MM

REF Ø cm H cm U
135.12 20 4,5 1
135.124 24 5 1
135.128 28 5,5 1
135.132 32 6 1
135.136 36 6,5 1
135.14 40 7 1