Menu

Bộ Sản Phẩm Dao SUPRA COLORE

[magnifier_map]

Bộ Sản Phẩm Dao SUPRA COLORE

Mã: SUPRA COLORE Danh mục:

SUPRA COLORE
Dao kéo chuyên nghiệp HACCP

Các loại dao chuyên nghiệp Supra Colore kết hợp chất lượng cao với một mã màu cụ thể cho từng khu vực làm việc cụ thể, giảm rủi ro chéo. Việc áp dụng hệ thống này mang lại sự giúp đỡ hiệu quả trong việc cải thiện an toàn trong chế biến thực phẩm, phù hợp với các tiêu chuẩn HACCP, nhằm đảm bảo an toàn cho khách hàng tốt hơn.