Menu

Bình hâm cà phê đứng mẫu 20-12P

[magnifier_map]

Bình hâm cà phê đứng mẫu 20-12P
Kích thước: 37x37x48cm
Dung tích: 6L Inox
Oringin: Hyper