Menu

Bình hâm cà phê đứng 20-12

[magnifier_map]

Bình hâm cà phê đứng 20-12

Danh mục:

Bình hâm cà phê đứng 20-12
Kích thước: 37x37x48 cm
Dung tích: 6L
Inox
Oringin: Hyper