Menu

Bình hâm cà phê chân đứng mẫu 20-19

Bình hâm cà phê chân đứng mẫu 20-19
Kích thước: 35 x 30 x 49.5cm
Dung tích: 6L
Inox
Oringin: Hyper