Menu

Bình hâm cà phê (10-19)

[magnifier_map]

Bình hâm cà phê (10-19)

Mã: 10-19 Danh mục:

Bình hâm cà phê
Kích thước: 35 x 31 x 62cm
Dung tích: 19L
Inox
Oringin: Hyper