Menu

Bình hâm cà phê (10-06)

[magnifier_map]

Bình hâm cà phê (10-06)

Mã: 10-06 Danh mục:

Bình hâm cà phê
Kích thước: 35 x 30 x 49.5cm
Dung tích: 6L
Inox
Oringin: Hyper