Menu
[magnifier_map]

Vulkanos Osorno

Mã: 405 00 59 Danh mục:

Thể tích: 750 ml / 26½ oz
Chiều cao: 305 mm / 12 ”
Đường kính: 170 mm / 6¾ ”
Misc: mundgeblasen / mouth-blown

[magnifier_map]

Vulkanos Osorno

Mã: 405 00 59 Danh mục:

Volume: 750 ml / 26½ oz
Height: 305 mm / 12″
Diameter: 170 mm / 6¾”
Misc: mundgeblasen / mouth-blown