Menu
[magnifier_map]

 VULKANOS Fire

Mã: 400 00 59 Danh mục:

Thể tích: 750 ml / 26½ oz
Chiều cao: 264 mm / 10½ ”
Đường kính: 196 mm / 7¾ ”
Misc: mundgeblasen / mouth-blown

[magnifier_map]

 VULKANOS Fire

Mã: 400 00 59 Danh mục:

Volume: 750 ml / 26½ oz
Height: 264 mm / 10½”
Diameter: 196 mm / 7¾”
Misc: mundgeblasen / mouth-blown