Menu

VULKANOS Earth blue

[magnifier_map]

VULKANOS Earth blue

Mã: 401 01 59 Danh mục:

Thể tích: 750 ml / 26½ oz
Chiều cao: 285 mm / 11 ¼ ”
Đường kính: 175 mm / 7 ”
Khác: durchgefärbt / thấm

[magnifier_map]

VULKANOS Earth blue

Mã: 401 01 59 Danh mục:

Volume: 750 ml / 26½ oz
Height: 285 mm / 11¼”
Diameter: 175 mm / 7″
Misc: durchgefärbt / imbued