Menu

Vulkanos Barcelona

[magnifier_map]

Vulkanos Barcelona

Mã: 404 00 59 Danh mục:

Thể tích: 1500 ml / 53 oz
Chiều cao: 285 mm / 11 ¼ ”
Đường kính: 190 mm / 7½ ”
Misc: mundgeblasen / mouth-blown

[magnifier_map]

Vulkanos Barcelona

Mã: 404 00 59 Danh mục:

Volume: 1500 ml / 53 oz
Height: 285 mm / 11¼”
Diameter: 190 mm / 7½”
Misc: mundgeblasen / mouth-blown