Menu

Pisa Carafe 3 ½ oz

[magnifier_map]

Pisa Carafe 3 ½ oz

Mã: 40158/30 Danh mục:

Thể tích: 100 ml / 3½ oz
Chiều cao: 132 mm / 5 ”
Đường kính: 79 mm / 3 ¼ ”
Misc: maschinell hergestellt

[magnifier_map]

Pisa Carafe 3 ½ oz

Mã: 40158/30 Danh mục:

Volume: 100 ml / 3½ oz
Height: 132 mm / 5″
Diameter: 79 mm / 3¼”
Misc: maschinell hergestellt