Menu

Exclusiv Jug 4 1/2 oz

[magnifier_map]

Exclusiv Jug 4 1/2 oz

Mã: 85154/32 Danh mục:

Thể tích: 125 ml / 4½ oz
Chiều cao: 96 mm / 3¾ ”
Đường kính: 62mm / 2½ ”
Misc: mundgeblasen / mouth-blown

[magnifier_map]

Exclusiv Jug 4 1/2 oz

Mã: 85154/32 Danh mục:

Volume: 125 ml / 4½ oz
Height: 96 mm / 3¾”
Diameter: 62 mm / 2½”
Misc: mundgeblasen / mouth-blown