Menu

Diamond Beer Jug 35 oz

[magnifier_map]

Diamond Beer Jug 35 oz

Mã: 05008/80 Danh mục:

Thể tích: 1000 ml / 35 oz
Chiều cao: 200 mm / 7¾ ”
Đường kính: 110,5 mm / 4¼ “

[magnifier_map]

Diamond Beer Jug 35 oz

Mã: 05008/80 Danh mục:

Volume: 1000 ml / 35 oz
Height: 200 mm / 7¾”
Diameter: 110.5 mm / 4¼”