Menu

Begleitartikel Shot Glass

[magnifier_map]

Thể tích: 70 ml / 2½ oz
Chiều cao: 100 mm / 4 ”
Đường kính: 46 mm / 1¾ “

[magnifier_map]

Begleitartikel Shot Glass

Mã: 205 00 20 Danh mục: