Menu
[magnifier_map]

Begleitartikel Rum

Mã: 154 00 31 Danh mục:

Thể tích: 203 ml / 7 oz
Chiều cao: 178.5 mm / 7 ”
Đường kính: 65 mm / 2½ “

[magnifier_map]

Begleitartikel Rum

Mã: 154 00 31 Danh mục:

Volume: 203 ml / 7¼ oz
Height: 178.5 mm / 7″
Diameter: 65 mm / 2½”