Menu

Q1 Flute Champagne

[magnifier_map]

Những đường viền, đường viền rõ ràng, thon gọn, mỏng và ánh sáng – đó là cách hàng loạt Q1 trình bày. Sản phẩm luôn được chọn. Những loại rượu vang hảo hạng ở ngay tại đây.

Thể tích: 300 ml / 10½ oz
Chiều cao: 270 mm / 10½ ”
Đường kính: 82 mm / 3 ¼ “

[magnifier_map]

Hand-blown, clear contours, extravagant, thin-walled and light – that is how the series Q1 presents itself. Wine connoisseurs love it. Fine wines feel right at home here.

Volume: 300 ml / 10½ oz
Height: 270 mm / 10½”
Diameter: 82 mm / 3¼”