Menu

L’Amour Champagne – red heart

[magnifier_map]

L’Amour Champagne – red heart

Mã: 388 62 07 Danh mục:

Thể tích: 175 ml / 6 o oz
Chiều cao: 242 mm / 9½ ”
Đường kính: 70 mm / 2¾ “

[magnifier_map]

L’Amour Champagne – red heart

Mã: 388 62 07 Danh mục:

Volume: 175 ml / 6¼ oz
Height: 242 mm / 9½”
Diameter: 70 mm / 2¾”