Menu

Exquisit Sektkelch

Sản phẩm ưa chuộng trong các nhà hàng và khách sạn: cực kỳ chắc chắn và đẹp vô tận. Những ai uống rượu thường xuyên sẽ tìm được một người bạn trong cuộc sống trong ly này.

Thể tích: 175 ml / 6 o oz
Chiều cao: 221 mm / 8¾ ”
Đường kính: 67,5 mm / 2¾ “

An all-rounder which proved itself in restaurants and hotels: extremely sturdy and timelessly beautiful. Those who drink wine frequently will find a friend for life in this glass.

Volume: 175 ml / 6¼ oz
Height: 221 mm / 8¾”
Diameter: 67.5 mm / 2¾”