Menu

Exquisit Champagne

Sản phẩm an toàn, đã chứng tỏ được giá trị trong các nhà hàng và khách sạn: cực kỳ chắc chắn và đẹp vô tận. Những ai uống rượu thường xuyên sẽ tìm được một người bạn trong cuộc sống trong ly này.

Thể tích: 265 ml / 9 o oz
Chiều cao: 233 mm / 8¾ ”
Đường kính: 70 mm / 2¾ “

An all-rounder which proved itself in restaurants and hotels: extremely sturdy and timelessly beautiful. Those who drink wine frequently will find a friend for life in this glass.

Volume: 265 ml / 9¼ oz
Height: 233 mm / 8¾”
Diameter: 70 mm / 2¾”