Menu

Experience Sektkelch

Sản phẩm với hình dáng thanh lịch và phong cách kết hợp với một hiệu suất rượu vang cao.

Thể tích: 188 ml / 6 oz
Chiều cao: 224 mm / 8¾ ”
Đường kính: 63 mm / 2½ “

The machine pulled stem glasses of the line EXPERIENCE convince with an elegant and stylish shape mixed with a high wine performance.

Volume: 188 ml / 6¾ oz
Height: 224 mm / 8¾”
Diameter: 63 mm / 2½”