Menu

Cocktail Silber

[magnifier_map]

Cocktail Silber

Mã: 140 84 25 Danh mục:

Thể tích: 240 ml / 8½ oz
Chiều cao: 172 mm / 8½ ”
Đường kính: 116mm / 4½ “

[magnifier_map]

Cocktail Silber

Mã: 140 84 25 Danh mục:

Volume: 240 ml / 8½ oz
Height: 172 mm / 8½”
Diameter: 116 mm / 4½”