Menu

Cocktail SAMBA

[magnifier_map]

Cocktail SAMBA

Mã: 482 00 19 Danh mục:

Thể tích: 400 ml / 14 oz
Chiều cao: 228 mm / 9 ”
Đường kính: 70 mm / 2¾ “

[magnifier_map]

Cocktail SAMBA

Mã: 482 00 19 Danh mục: