Menu

Cocktail RUMBA

[magnifier_map]

Cocktail RUMBA

Mã: 481 00 19 Danh mục:

Thể tích: 420 ml / 14 oz
Chiều cao: 215 mm / 7½ ”
Đường kính: 82 mm / 3½ “

[magnifier_map]

Cocktail RUMBA

Mã: 481 00 19 Danh mục:

Volume: 420 ml / 14¾ oz
Height: 215 mm / 7½”
Diameter: 82 mm / 3½”