Menu

Xô Đựng Rượu 310000

Phụ kiện quầy bar

REF Ø cm H cm Lts U
310 40 24,5 13 1