Menu

HOTELLO SUPER AC

[magnifier_map]

MÁY SẤY TÓC HOTELLO

KỸ THUẬT
1400 W
LONG-LIFE AC Universal Motor “Heavy Duty”
Phần Ripple dây SECURITY
8 phút tự động hẹn giờ an toàn
Tự động chuyển đổi khi tháo nẹp cầm tay khỏi tay cầm của nó
Nút tay cầm “mát touch”
Ống mở rộng (đến m 1,20)
Dễ lắp đặt trên tường mà không cần mở
2 khả năng của dây điện: kết nối trực tiếp với đường dây điện (hardwire), kết nối với plug (softwire)
Lớp bảo vệ: IP24
Có vít cố định

[magnifier_map]

HOTELLO SUPER AC

Mã: 830.03/T Danh mục:

HOTELLO SUPER AC
WALL-MOUNTED HAIRDRYER WITH HOSE

TECHNICAL
1400 W
LONG-LIFE AC Universal Motor “Heavy Duty”
Ripple wire SECURITY heating element
8 mins automatic safety timer
Automatic switching on when removing the handgrip from its holder
“Cool touch” swivel handgrip
Extensible hose (up to m 1,20)
Easy wall-mounting without opening
2 possibilities of electrical wiring: direct connection to electrical mains (hardwire), connection with plug (softwire)
Protection class: IP24
Fixation screws and screw anchors included