Menu

OPTIMA LIGHT ONE

[magnifier_map]

OPTIMA LIGHT ONE
MÀN HÌNH TƯỜNG, ĐÈN  LIGHT

KỸ THUẬT
Ánh sáng LED 100-240 V, 50-60 Hz
BẬT / TẮT chuyển đổi
Gương phóng đại 3x
Tay dài 180 mm
Điều chỉnh toàn bộ cơ sở
Chất liệu: đồng thau
Hoàn thiện: chrome
Gương: Ø 216 mm
Ứng dụng dây cứng
Mức độ bảo vệ: IP 44

Oringin: Valera

[magnifier_map]

OPTIMA LIGHT ONE

Mã: 207.05 Danh mục:

OPTIMA LIGHT ONE
WALL MOUNTED, LED LIGHTED MAGNIFYING MIRROR

TECHNICAL
LED lighting 100-240 V, 50-60 Hz
On/Off switch
3x magnifying mirror
Arm length 180 mm
Full pivotal adjustment
Material: brass
Finishing: chrome
Mirror: Ø 216 mm
Hard wire application
Degree of protection: IP 44

Oringin : Valera