Menu

Gương trang điểm OPTIMA CLASSIC

[magnifier_map]

Gương trang điểm OPTIMA CLASSIC

Mã: 207.01 Danh mục:

OPTIMA CLASSIC

KỸ THUẬT
Đồng bằng gương + gương lúp phóng đại 4x
Tay đôi: dài 330 mm
Điều chỉnh toàn bộ cơ sở
Chất liệu: đồng thau
Hoàn thiện: chrome
Gương: Ø 200 mm