Menu

Gương trang điểm OPTIMA BAR

[magnifier_map]

Gương trang điểm OPTIMA BAR

Mã: 207.00 Danh mục:

OPTIMA BAR

KỸ THUẬT
Đồng bằng gương + gương lúp phóng đại 3x
Tay dài 220 mm
Thanh dài 155 mm
Chất liệu: thép
Hoàn thiện: chrome
Gương: Ø 229 mm