Menu

Aquaba table 80×80

[magnifier_map]

Aquaba table 80×80

Mã: U56001 Danh mục:

Natural wood appearance.
The table legs and the board are foldable, so it’s possible to store the table easily, wining space on the terrace, simplifying your daily work.

[magnifier_map]

Bàn Aquaba 80×80

Mã: U56001 Danh mục:

Gỗ tự nhiên xuất hiện.
Bàn chân và bảng có thể gập lại được, vì vậy bạn có thể dễ dàng đặt bàn, lấp đầy không gian trên sân thượng, đơn giản hóa công việc hàng ngày của bạn.