Danh mục:

Mô tả

Xô Vuông
Mẫu: 5265
Kích thước: 21,3 x 17,7 x 21,5 cm
Dung tích: 4.7L
Màu sắc: Đỏ, Xanh, Xanh, Yel,
Oringin: Trust – Hoa Kỳ