Description

CHẢO PAELLA 997 SÂU LÒNG

REF Ø cm Lts U
997.014 14* 0,4 1
997.016 16* 0,5 1
997.028 28 3,9 1
997.032 32 5,3 1
997.036 36 7,8 1
997.04 40 9,4 1