Description

Khối dao Transaprent bằng gỗ cơ bản và 5 dao giả,  màu đen: Cod. 3307.013, Dao canh 13 cm. 3349.020 Dao đầu bếp 20 ký tự. 3351.020 Dao cắt băng, dẻo 20 cm. 3365.020 Bánh dao x 20 Cod. 33