08015

SKU: 08015 Category:

Product Description

Extensible magnyfying mirror x3
Material : Chromed brass
Size: 230 x 455 x 55 mm
mirror 200 x 200 mm
Oringin : Nofer

This post is also available in: Vietnamese

Liên hệ mua hàng

Hoặc gọi 0902 753 801 để được tư vấn về sản phẩm.