08012

SKU: 08012 Category:

Product Description

Adjustable height mirror
Size: 535 x 205 x 125 mm
mirror Ø 160 mm
Oringin : Nofer

This post is also available in: Vietnamese

Liên hệ mua hàng

Hoặc gọi 0902 753 801 để được tư vấn về sản phẩm.