Mô tả

Thể tích: 57 ml / 2 oz
Chiều cao: 81 mm / 3 ¼ ”
Đường kính: 39 mm / 1½ “

Mô tả

Elegant, classic bar glass concept with the touch of a fascinating city. Get the bar atmosphere of NYC.

Volume: 57 ml / 2 oz
Height: 81 mm / 3¼”
Diameter: 39 mm / 1½”