Mô tả

Thể tích: 70 ml / 2½ oz
Chiều cao: 100 mm / 4 ”
Đường kính: 46 mm / 1¾ “

Mô tả

Volume: 70 ml / 2½ oz
Height: 100 mm / 4″
Diameter: 46 mm / 1¾”