Mô tả

Chiều cao: 72 mm / 2¾ ”
Đường kính: 73,5 mm / 3 “

Mô tả

Height: 72 mm / 2¾”
Diameter: 73,5 mm / 3″