Danh mục:

Mô tả

Thể tích: 175 ml / 6 o oz
Chiều cao: 242 mm / 9½ ”
Đường kính: 70 mm / 2¾ “

Danh mục:

Mô tả

Volume: 175 ml / 6¼ oz
Height: 242 mm / 9½”
Diameter: 70 mm / 2¾”