Danh mục:

Mô tả

Thể tích: 278 ml / 9½ oz
Chiều cao: 235 mm / 9 ¼ ”
Đường kính: 70 mm / 2½ “

Danh mục:

Mô tả

Volume: 278 ml / 9½ oz
Height: 235 mm / 9¼”
Diameter: 70 mm / 2½”